Inschrijven en lidgeld

BESTAAND lid

1. Inschrijven

Als u de vorige jaren al lid was van onze Scouts, moet je niet opnieuw inschrijven.

2. Lidgeld betalen

Dit jaar bedraagt het lidgeld €45. Als het lidgeld betaald is wil dit zeggen dat jullie zoon/dochter verzekerd is op alle activiteiten van de Scouts door Scouts & Gidsen Vlaanderen. Wilt u meer informatie over de stijging van het lidgeld door Scouts & Gidsen Vlaanderen, lees dan even dit document.

Betalen kan via overschrijving: BE06 0637 1564 5322. Vermeld in de mededeling van de overschrijving van het lidgeld zeker naam, voornaam en tak (die mag u afkorten naar KAP, W, K, JV, JG, V, G of J) van je zoon/dochter. 

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor.


NIEUW lid

1. Inschrijven

Via de link hieronder kan u online inschrijven. Uw aanvraag zal dan door de groepsleiding goedgekeurd worden. Na uw inschrijving dient u ook lidgeld te betalen (zie hierboven).
Het is zeker niet nodig om voor (of na) de eerste vergadering in te schrijven en lidgeld te betalen. Elk nieuw lid kan tot 3 keer meespelen zonder in te schrijven. 

Inschrijven

2. Lidgeld betalen

Dit jaar bedraagt het lidgeld €45. Als het lidgeld betaald is wil dit zeggen dat jullie zoon/dochter verzekerd is op alle activiteiten van de Scouts door Scouts & Gidsen Vlaanderen.

Betalen kan via overschrijving: BE06 0637 1564 5322. Vermeld in de mededeling van de overschrijving van het lidgeld zeker naam, voornaam en tak (die mag u afkorten naar KAP, W, K, JV, JG, V, G of J) van je zoon/dochter.

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor.


Uniform

Het uniform bestaat uit een das, een beige hemd of trui en een groene lange broek, korte broek of rok.

  • Das: te kopen bij de leiding.
  • Trui van onze Scouts: te bestellen in het begin van het Scoutsjaar. (Er zullen pastruien voorzien worden)
  • Rest van het uniform: te verkrijgen bij de Hoppper winkels.

 Bij kapoenen is enkel de das verplicht. Bij welpen en kabouters enkel de das en het hemd. 


Verdere informatie

Verminderd lidgeld
We vragen jaarlijks om voor elk kind lidgeld te betalen. Dankzij dit bedrag is uw zoon/dochter verzekerd tijdens scoutsactiviteiten. Een ander deel van dit bedrag gaat naar het maken en verzenden van de tijdschriften voor leiding en leden, en de algemene werkingskosten. We begrijpen dat dit lidgeld voor u misschien een groot bedrag is om te betalen. Wij hebben de mogelijkheid om hierop een korting te bieden, voor wie dit echt nodig heeft. Spreek hiervoor simpelweg een (groeps)leid(st)er  aan!

Fonds op Maat
Naast het jaarlijkse lidgeld komen er nog andere kosten kijken bij een scoutsjaar: weekends en kampen, maar ook de prijs voor een bus- of treinticket bij een uitstap, de inkom voor het zwembad, … Dit kan een grote kost zijn voor uw gezin. Wij kunnen als groep, samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen, het kamp- en weekendgeld of de prijs van andere betalende activiteiten verlagen. De (groeps)leid(st)er van uw zoon of dochter kan u hiermee verder helpen. Spreek hem/haar hier gerust eens over aan! Het gaat enkel om de kostprijs die verbonden is aan activiteiten! Het uniform of kampmateriaal zoals een slaapzak of matje kan hiermee niet terugbetaald worden. 

Betalen in schijven
Wanneer het voor uw gezin moeilijk is om het weekend- of kampgeld in 1 keer te betalen, dan is het mogelijk om de betaling ervan te spreiden. U kan dan het totale bedrag in kleinere delen op verschillende momenten tijdens het jaar betalen. Spreek gerust een leid(st)er aan om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Voordelen bij ziekenfondsen
Mutualiteiten dragen vaak ook bij aan de kosten van vrijetijdsbesteding van uw kinderen. Welke voordelen dit precies zijn, hangt af van bij welk ziekenfonds u bent.
Ga gerust langs bij het lokale kantoor van uw mutualiteit en vraag na op welke voordelen u recht hebt.

Belastingvoordelen
De kostprijs voor kampen en weekends van alle kinderen jonger dan 12 jaar of kinderen met een zware handicap jonger dan 18 jaar, kan door middel van een fiscaal attest afgetrokken worden van de belastingen.
Hiervoor moet de (groeps)leiding het ‘Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen’ invullen en aan u bezorgen. U moet dit formulier dan bij uw belastingaangifte voegen. Als u dit formulier nog niet gekregen heeft van de scoutsleiding, vraag hen er dan tijdig naar. Meer info vindt u hier.