Lidgeld '15-'16

We zijn er weer aan begonnen!
In de loop van deze weken zullen jullie de leiding van jullie zoon of dochter over de vloer krijgen, de eerste info krijgen over weekends, kampen en andere activiteiten en jullie scouts moe maar tevreden (en misschien een beetje vuil) zien thuiskomen op zondagavond.

Voor het scoutsjaar 2015-2016 bedraagt het nationale lidgeld 32 euro per lid, net zoals vorig jaar. Daarmee is je zoon/dochter verzekerd tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Het maandblad zal net als vorig jaar elke maand op de site verschijnen. Krijgen jullie dat liever op papier in de brievenbus, dan vragen wij per gezin (per adres) om 4 euro extra te storten. Geef ook door aan de takleiding of je een maandbladje wil, dan kunnen wij de adressenlijst updaten.

U kan het lidgeld betalen door de som over te schrijven op onze groepsrekening: BE83 9730 9190 5615, met de vermelding van de naam van het lid en de tak (die mag u afkorten naar KAP, W, K, JV, JG, V, G of J). Indien u het maandblad wenst te ontvangen, geeft u dat best ook aan in de overschrijving.

Gelieve te betalen voor maandag 12 oktober. Iedereen die niet betaald heeft, zal dan (in tegenstelling tot vorig jaar) uitgeschreven worden en dus ook niet meer verzekerd zijn.

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. Vragen kan u steeds richten aan groepsleiding@scoutsnijlen.be of per telefoon.

We danken u alvast voor het vertrouwen in onze werking en kijken er naar uit om ook dit jaar samen met uw zonen en dochters voluit plezier te beleven!

Met scouteske groeten,
An, Gommaar en Thomas
Groepsleiding Scouts en Gidsen Sparlekijn Nijlen